Language & Relevant Tutorials
语言和相关教程
语言和相关教程
Sprache & relevante Tutorials
Lingua e tutorial pertinenti
Язык и соответствующие учебные пособия
Bahasa & Tutorial yang Relevan

บทช่วยสอนภาษาและที่เกี่ยวข้อง
Langue & tutoriels pertinents
เริ่มต้นกับ
with
de

Technical Views

การวิเคราะห์ทุกๆ เรื่องที่ตีพิมพ์ภายใน TC Technical Views มอบแผนการเทรดที่กระชับและลงมือปฏิบัติได้จริงให้นักลงทุน การวิเคราะห์ใหม่ๆ มีการตีพิมพ์หลายครั้งตลอดวันที่เทรด ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการสร้างไอเดียในการเทรด ในขณะเดียวกัน เส้นแนวโน้มที่ชัดเจน ระดับที่สำคัญ และธรรมชาติที่กระชับของสถานการณ์ทางเทคนิคของเครื่องมือนี้ ก็ช่วยให้นักลงทุนตีความการวิเคราะห์ได้ทันกาลทันเวลาและลงมือปฏิบัติการได
3
min
เริ่มต้นกับ
with
de

Technical Views

การวิเคราะห์ทุกๆ เรื่องที่ตีพิมพ์ภายใน TC Technical Views มอบแผนการเทรดที่กระชับและลงมือปฏิบัติได้จริงให้นักลงทุน การวิเคราะห์ใหม่ๆ มีการตีพิมพ์หลายครั้งตลอดวันที่เทรด ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการสร้างไอเดียในการเทรด ในขณะเดียวกัน เส้นแนวโน้มที่ชัดเจน ระดับที่สำคัญ และธรรมชาติที่กระชับของสถานการณ์ทางเทคนิคของเครื่องมือนี้ ก็ช่วยให้นักลงทุนตีความการวิเคราะห์ได้ทันกาลทันเวลาและลงมือปฏิบัติการได
3
min
เริ่มต้นกับ
with
de

Technical Views

การวิเคราะห์ทุกๆ เรื่องที่ตีพิมพ์ภายใน TC Technical Views มอบแผนการเทรดที่กระชับและลงมือปฏิบัติได้จริงให้นักลงทุน การวิเคราะห์ใหม่ๆ มีการตีพิมพ์หลายครั้งตลอดวันที่เทรด ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการสร้างไอเดียในการเทรด ในขณะเดียวกัน เส้นแนวโน้มที่ชัดเจน ระดับที่สำคัญ และธรรมชาติที่กระชับของสถานการณ์ทางเทคนิคของเครื่องมือนี้ ก็ช่วยให้นักลงทุนตีความการวิเคราะห์ได้ทันกาลทันเวลาและลงมือปฏิบัติการได
3
min
เริ่มต้นกับ
with
de

Technical Views

การวิเคราะห์ทุกๆ เรื่องที่ตีพิมพ์ภายใน TC Technical Views มอบแผนการเทรดที่กระชับและลงมือปฏิบัติได้จริงให้นักลงทุน การวิเคราะห์ใหม่ๆ มีการตีพิมพ์หลายครั้งตลอดวันที่เทรด ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการสร้างไอเดียในการเทรด ในขณะเดียวกัน เส้นแนวโน้มที่ชัดเจน ระดับที่สำคัญ และธรรมชาติที่กระชับของสถานการณ์ทางเทคนิคของเครื่องมือนี้ ก็ช่วยให้นักลงทุนตีความการวิเคราะห์ได้ทันกาลทันเวลาและลงมือปฏิบัติการได
download
Download MetaTrader
3
min
เริ่มต้นกับ
with
de

Technical Views

การวิเคราะห์ทุกๆ เรื่องที่ตีพิมพ์ภายใน TC Technical Views มอบแผนการเทรดที่กระชับและลงมือปฏิบัติได้จริงให้นักลงทุน การวิเคราะห์ใหม่ๆ มีการตีพิมพ์หลายครั้งตลอดวันที่เทรด ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการสร้างไอเดียในการเทรด ในขณะเดียวกัน เส้นแนวโน้มที่ชัดเจน ระดับที่สำคัญ และธรรมชาติที่กระชับของสถานการณ์ทางเทคนิคของเครื่องมือนี้ ก็ช่วยให้นักลงทุนตีความการวิเคราะห์ได้ทันกาลทันเวลาและลงมือปฏิบัติการได
3
min

แผนภูมิอันเป็นเอกลักษณ์ของเรา

ขณะนี้เรากำลังอยู่กับแผนภูมิอันเป็นเอกลักษณ์จาก Trading Centralอาจจะมีตัวบ่งชี้ที่พล็อตไว้บนแผนภูมิราคา หรือรูปแบบ หรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งเปิดโอกาสให้คุณได้ชายตาดูแนวทางการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่เรามาดูกันที่ผลลัพธ์กันเถอะ

Start learning how to use TC Technical Views

การรับรู้ทิศทางที่ชัดเจน

ก่อนอื่นขอให้คุณให้ความสำคัญกับลูกศรตัวหนาเพื่อการรับรู้ทิศทางที่ชัดเจน ในกรณีนี้ สถานการณ์ที่คาดหวังก็คือว่า ราคานั้นอาจจะขึ้น

Blue line indicates the forcast of the stock

จับตาดูจุดกลับตัว

แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ความพึงใจตราบเท่าที่ราคายังคงอยู่เหนือเส้นไพวอทสีน้ำเงินเส้นนี้หากราคาขยับตัดเส้นไพวอท สถานการณ์ทางเลือกก็จะเข้ามาแทนที่และคาดว่าราคาจะไปในทิศทางตรงกันข้าม

ราคาที่รั้งไว้หรือ Stops ช่วยคุณรักษาเงินทุนไว้ได้

ลูกค้าที่ทำการเทรดของเรามักจะใช้ระดับไพวอทนี้เป็นราคาที่รั้งไว้เพื่อปกป้องโพสิชันของตน เมื่อราคาวิ่งชนราคาที่รั้งไว้นี้ นั่นหมายถึงเหตุผลสำหรับการอยู่ในโพสิชันที่ไม่ได้มีอยู่อีกต่อไป ดังนั้นพวกเขาจึงปิดโพสิชัน

Stopping points will help you preserve your capital

ราคาเป้าหมายหรือ Targets ช่วยคุณขายทำกำไร

ถึงตอนนี้ ราคาที่รั้งไว้นั้นมีความสำคัญแต่เราลองมาวางแผนที่จะออกไปพร้อมกับผลกำไรกันด้วยดีกว่า!สำหรับสถานการณ์ที่ราคากำลังพุ่ง เราเสนอระดับแนวต้านสามระดับที่จะใช้เป็นราคาเป้าหมายแนวทางตามปกติก็คือ ปิดครึ่งหนึ่งของโพสิชันเมื่อถึงราคาเป้าหมายแรกเพื่อล็อกผลกำไรบางส่วน และปิดอีกครึ่งหนึ่งของโพสิชันเมื่อถึงระดับราคาเป้าหมายที่สอง

Target points will help you make a profit

Простота и удобство использования данных, получаемых специалистами Trading Central, очевидны. Технический анализ — дело профессионалов, ваше дело — правильно использовать результаты их работы при совершении торговых сделок.

แผนภูมิอันเป็นเอกลักษณ์ของเรา

ขณะนี้เรากำลังอยู่กับแผนภูมิอันเป็นเอกลักษณ์จาก Trading Centralอาจจะมีตัวบ่งชี้ที่พล็อตไว้บนแผนภูมิราคา หรือรูปแบบ หรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งเปิดโอกาสให้คุณได้ชายตาดูแนวทางการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่เรามาดูกันที่ผลลัพธ์กันเถอะ

Start learning how to use TC Technical Views

การรับรู้ทิศทางที่ชัดเจน

ก่อนอื่นขอให้คุณให้ความสำคัญกับลูกศรตัวหนาเพื่อการรับรู้ทิศทางที่ชัดเจน ในกรณีนี้ สถานการณ์ที่คาดหวังก็คือว่า ราคานั้นอาจจะขึ้น

Blue line indicates the forcast of the stock

จับตาดูจุดกลับตัว

แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ความพึงใจตราบเท่าที่ราคายังคงอยู่เหนือเส้นไพวอทสีน้ำเงินเส้นนี้หากราคาขยับตัดเส้นไพวอท สถานการณ์ทางเลือกก็จะเข้ามาแทนที่และคาดว่าราคาจะไปในทิศทางตรงกันข้าม

ราคาที่รั้งไว้หรือ Stops ช่วยคุณรักษาเงินทุนไว้ได้

ลูกค้าที่ทำการเทรดของเรามักจะใช้ระดับไพวอทนี้เป็นราคาที่รั้งไว้เพื่อปกป้องโพสิชันของตน เมื่อราคาวิ่งชนราคาที่รั้งไว้นี้ นั่นหมายถึงเหตุผลสำหรับการอยู่ในโพสิชันที่ไม่ได้มีอยู่อีกต่อไป ดังนั้นพวกเขาจึงปิดโพสิชัน

Stopping points will help you preserve your capital

ราคาเป้าหมายหรือ Targets ช่วยคุณขายทำกำไร

ถึงตอนนี้ ราคาที่รั้งไว้นั้นมีความสำคัญแต่เราลองมาวางแผนที่จะออกไปพร้อมกับผลกำไรกันด้วยดีกว่า!สำหรับสถานการณ์ที่ราคากำลังพุ่ง เราเสนอระดับแนวต้านสามระดับที่จะใช้เป็นราคาเป้าหมายแนวทางตามปกติก็คือ ปิดครึ่งหนึ่งของโพสิชันเมื่อถึงราคาเป้าหมายแรกเพื่อล็อกผลกำไรบางส่วน และปิดอีกครึ่งหนึ่งของโพสิชันเมื่อถึงระดับราคาเป้าหมายที่สอง

Target points will help you make a profit

Простота и удобство использования данных, получаемых специалистами Trading Central, очевидны. Технический анализ — дело профессионалов, ваше дело — правильно использовать результаты их работы при совершении торговых сделок.

Here at Trading Central we're proud to support investors like you through innovation since 1999

Our award-winning portfolio of insightful analytics enable today's investors to find and validate new opportunities, monitor markets, learn about finance and manage their risk.

Discover Trading Central
X (formerly Twitter) logo